Høsten 2017 avsluttet Flekkefjord videregående skole prosjektet Erasmus+ Heimat. Det nye prosjekt Gesundheit startet opp rett etterpå høsten 2017. Vi jobber med skoler i Tyskland, Østerrike, Luxembourg og Polen. Det var naturlig for oss å fortsette arbeidet med disse land. I gjennom Heimat så vi at elever i dag lever under et stort press, de skal være pene nok, flinke nok, populære nok. De er "på" 24 timer døgnet. Vi startet det nye prosjekt med en spørreundersøkelse blant ca. 160 elever i hvert land og elevens største utfordring er stress, og det er skolen som er den største stressfaktor.

Vi ønsker å gi elevene strategier til å takle en utfordrende hverdag. Samtidig må andre aktører i samfunnet vurdere om de må endre ting, for eksempel opplever elever i skolen et stadig evalueringspress. I tillegg til stress ser vi på andre levevaner som kosthold, fysisk aktivitet og avhengighet. Våre valg avgjør om de virker oss positivt eller negativt.

Vårt utgangspunkt og fundament er teoriene til Albert Bandura og Aaron Antonovsky.

Banduras teori om mestringsforventning eller mestringstro er essensiell. Vår forventninger på egen mestring avhenger av tidligere erfaringer, grad av sammenligning md andre, støtte og oppmuntring, våre følelser tilknyttet situasjonen og vår tolkning av situasjonen. Elever som opplever nederlag og ikke opplever støtte vil få negative forventninger, mens en elev som får støtte og oppmuntring vil ha mot til å prøve og vil sannsynligvis lykkes. Det blir ofte en god eller vond sirkel.

Antonovskys teori om Sense of coherence komplementerer Bandura. Vi trenger å føle at vi kan påvirke situasjonen, at den kan forklares og forstås og at den er overkommelig. Da vil vi gyve løs og ha tro på å mestre. Da utvikler vi empowerment. Det er det vi ønsker å gi elevene – empowerment til å ta de gode livsstilvalg.

Det første møtet var i Norge høsten 2017, der vi planla det videre samarbeid. Vi utarbeidet spørreskjema, der vi spør elevene om hva de spiser, hvor mye de trener, bruk av medisiner, avhengighet, stress mm. Skolen som stressfaktor var unisont for alle elevene.

Lista fyr

Kulturelle innslag er en vanlig del av besøk til de ulike land. Vi tok med alle til Lista fyr Veldig flott dag!

Det andre møte var i Wien mars 2018, der Linda Marchioni og Trond Tjorteland deltok. På dette møtet var tema avhengighet. Skolene la frem ulike undervisningsopplegg innenfor temaet. Før neste møte i Luxembourg skal Flekkefjord vgs velge et eller flere av disse og gjennomføre. Vi har valgt tema: Offline is the new online.

2

Linda er i midten av bilde med gul trøye og Trond er helt til høgre.

I forbindelse med tema avhengighet gjennomførte Kvinesdal en mobil og pc-fri dag i en klasse (Linda). Noen elever opplevde det som stressende å være uten mobil, de fikk en indre uro. Mens andre elever uttrykte at de syns det var fint, de var mer tilstede og hadde dialog med andre. Det samme opplevde elever i de andre lands skoler i tilvarende opplegg. Elevene snakket, spilte etc.

I Flekkefjord lagde elever på kunst design og håndverk og medie- og kommunikasjon logo forslag til prosjektet, 5 av disse tok Norge med til Wien til konkurransen om logo for prosjektet.

Det var en avstemning og Polen vant med denne logo. 

Logo

Tredje møte: Luxembourg september 2018 med tema ernæring. Vi skal gjennomføre undervisningsopplegg i forkant. I Luxembourg deler vi alle opplegg.

Vi har tenkt å ta utgangspunkt i disse tema:

  1. Kosttilskudd – hva inneholder de, hva lover de, holder de det de lover, fordeler og risiko.
  2. Energi drikker – hva inneholder de, hva lover de, holder de det de lover, fordeler og risiko.
  3. Sunn frokost og sunn lunsj – gir det bedre trivsel og bedre læring?
  4. Utregning av næringsinnhold. Eksempler på dårlig og god næringsinnhold i maten elevene spiser
  5. Energi og fysisk aktivitet – hvor mye energi trengs til å forbrenne ulike matvarer.

I Kvinesdal har vi RM og Tone Brækken som underviser på RM og er prosjektdeltaker. De 4 første tema vil sannsynligvis bli gjennomført i Kvinesdal. Vi tenker at elever på Vg1 vil få tildelt et av de 4 tema. Det er viktig at elevene går inn i de aktuelle tema og at de formidler det videre til andre elever og personale. Vi har ikke kommet så langt i planleggingen enda, men det hadde vært spennende om MK klasser kunne koples inn med "reklame for sunn mat". Det må vi komme tilbake til.

Tema 5 tenker vi kan koples til kroppsøving på begge studiesteder.

Studiested Flekkefjord vil jobbe med opplegg fra Wien – Offline is the new online. Veronica Hetlevik og Trond Tjorteland vil ha ansvar for å gjennomføre et – to opplegg til høsten.

Om dere har lyst å være med – ta kontakt med en av oss.

Planer videre: i slutten av 2018 vil det bli et møte i Polen med tema stress og det siste møte vil bli i Tyskland april 2019. Hele prosjektet avsluttes august 2019.

Vi har fått tildelt mobiliteter til å sende 3 lærere til hvert møte. På det siste møte skal vi ha med 2-3 elever i tillegg.

 

Med vennlig hilsen Prosjektgruppen:

Linda Marchioni, Veronica Heltevik, Tone Brækken, Trond Tjorteland og Elizabeth Andersen.

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 26. april 2018 | Skriv ut siden