Liker du å jobbe med mennesker? Velg denne utdanningen hvis du har lyst til å jobbe som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, hudpleier, fotterapeut, ambulansearbeider, tannhelsesekretær, apotektekniker eller andre yrker hvor du hjelper andre til bedre helse eller oppvekst.

Utdanningsprogrammet tilbys i Kvinesdal.

Velger du å gå på Helse- og oppvekstfag har du mange muligheter til å jobbe med mennesker. Det ser ut til at det i årene framover blir stort behov for arbeidskraft og mange jobbmuligheter i denne sektoren.

På Vg2 kan du velge mellom ulike programområder

  • Ambulansefag
  • Barne- og ungdomsarbeiderfag
  • Fotterapi- og ortopediteknikk
  • Helsefagarbeiderfag 
  • Helseservicefag (3 ulike yrker: apotekteknikk, helsesekretær eller tannhelsesekretær.

Undervisningen i programfag på helse- og oppvekstfaget tar for seg mennesket i et helhetlig perspektiv.
Vi fokuserer på forebyggende arbeid fysisk, psykisk og sosialt.

De 3 programfag Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon & samhandling og Yrkesutøvelse vil gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som samfunnet trenger innen omsorgsarbeid for mennesker i alle aldre og livssituasjoner.

I faget yrkesfaglig fordypning vil du komme ut i praksis slik at du kan velge den riktige utdanning. Du kan komme i praksis i barnehager, skoler, SFO, institusjoner innen pleie- og omsorg, boliger etc. Vi syns det er viktig at du får prøve deg i et eller to yrker før du velger.

Uansett hvilket programområde du velger har du i tillegg fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.
Vg2 forbereder deg på enten Vg3 i skole eller på å komme ut i lære. Læretiden er 2 år og avsluttes med fagbrev.

Velger du å gå Vg3 påbygg kan du søke videre til høyere utdanning

Lyngdal 8829

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden