Utdanningsprogrammet gir deg både et kreativt grunnlag for framtida, generell studiekompetanse og fordypning i kreative fag som design og arkitektur.

Flekkefjord videregående skole tilbyr det studieforberedende utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur.

Utdanningen gir generell studiekompetanse ved fullført Vg3. Fellesfagene på Kunst, design og arkitektur er samme som ved studiespesialiserende retninger som for eksempel realfag.

Det er programfagene som utgjør forskjellen mellom utdanningsprogrammene.

I Flekkefjord blir det lagt stor vekt på praktisk arbeid i programfagene. Du lærer gjennom å utføre praktiske oppgaver. Dette gjelder både fagteori og de praktiske ferdighetene i fag. Klasserommene er innredet som spesialrom for kreativt arbeid med gode arbeidsbord, vasker og hyller. Vi har også eget rom for foto og grafikk. Ved slutten av hvert skoleår stiller elevene ut arbeidet for publikum.

KDA Bilde 1

Ved å ta dette utdanningsprogrammet kan du søke deg videre på høyere utdanning som universitet eller høgskole. Aktuelle utdanninger vil være arkitekt, grafisk designer, reklame og markedsføring, samt store yrker som lærer, førskolelærer, sykepleier, politi mm.

Utforske og skape er viktige kompetanser for fremtidens yrkesliv sammen med kreativitet, problemløsning, og kritisk tenkning.

Når du velger utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur bør du være interessert i kreative prosesser. Du bør også like å skape noe selv, samtidig som du bør være nøyaktig og utholdende.

Under viser en oversikt over de forskjellige programfagene skolen tilbyr:

Design og arkitektur 1,2,3:
- utforske og planlegge
- tegning, konstruksjon og modellbygging
- design- og arkitekturhistorie

Kunst og visuelle virkemidler 1,2,3:
- tegning og fargelære
- form og materialer
- kunst- og kulturhistorie

Trykk og foto 1,2:
- foto og grafiske utrykk
- teknikk, materiale og visuell kommunikasjon

Kunst og skapende arbeid:
- kunst i konsept
- ide og prosess i eget skapende arbeid

Følg oss på Instagram for å se hva vi gjør på skolen:

https://www.instagram.com/kda_flekkefjord/

I menyen til venstre kan du lese mer om skolehverdagen til Vg1, Vg2 og Vg3.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden