Medier og kommunikasjon - vg1

Fag- og timefordeling

Fellesfag (702 timer)

  • 140 Engelsk
  • 113 Fremmedspråk nivå I /113 Fremmedspråk nivå II
  • 56 Kroppsøving
  • 140 Matematikk 1P (praktisk) /140 Matematikk 1T (teoretisk)
  • 140 Naturfag
  • 113 Norsk

Felles programfag (280 timer)

  • 140 Mediesamfunnet 1
  • 140 Medieuttrykk 1

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 13. desember 2013 | Skriv ut siden