Vi tilbyr vg1 service og samferdsel i Kvinesdal.

I løpet av skoleåret vil du lære å starte opp en egen virksomhet. Du vil også lære å drive den. Viktige temaer i faget er kundebehandling, økonomi og samarbeid med andre mennesker. Behandling av viktige dataverktøy er også en del av undervisningen. 

Fagoversikt for Vg1 elever:

Fellesfag:

  • Engelsk - 84 timer i året
  • Kroppsøving - 56 timer i året
  • Norsk - 56 timer i året
  • Naturfag - 56 timer i året
  • Matematikk - 84 timer i året

Programfag:

  • Administrasjon og økonomi

Programfaget administrasjon og økonomi handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet. Videre handler det om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.

  • Markedsføring og salg

Programfaget markedsføring og salg dreier seg om markedsføring av virksomheter og samspillet mellom kunde og fagarbeider i en salgs- og servicesituasjon. Programfaget handler om forretningsidé, målgrupper for produkter og tjenester og service i salgs- og servicesituasjoner. Programfaget handler også om å utarbeide markedsplan for virksomheter. Arbeidet i faget skal gjennomføres med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig å kunne forklare hvordan utviklingen i samfunnet påvirker arbeidet med faget.

  • Sikkerhet og transport

Programfaget sikkerhet og samferdsel har fokus på helse, miljø, sikkerhet og etikk i alle deler av en virksomhet. Programfaget handler om risikovurderinger og tiltak for å sikre arbeid, data og verdier i en virksomhet. Det handler også om reiseliv, vareflyt, transporttjenester og sikkerhet for transport av personer og varer. 

 

Skolen legger tilrette for at elevene gjennomgår faget "prosjekt til fordypning". Da får du som elev mulighet til å prøve deg ute i bedrifter og dermed også fordype deg i et fag.

Flekkefjord Dsc9232

På VG1 lærer de det grunnleggende med å drive egen bedrift, markedsføring og salg, samt transport og sikkerhet.

Du kan bli butikkmedarbeider, butikksjef, eiendomsmegler, bankmedarbeider, sikkerhetsvakt som vekter, reiselivsarbeider, kontormedarbeider, jobbe innen databransjen og arbeide med markedsføring og salg.

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 10. februar 2016 | Skriv ut siden