Vi tilbyr vg2 salg, service og sikkerhet i Kvinesdal.

Dette utdanningsløpet gjør deg i stand til å søke læreplass innen følgende fagområder;

  • kontor- og administrasjonsfaget
  • salgsfaget
  • sikkerhetsfaget

På Vg2 er timeplanen lagt opp på samme måte med ungdomsbredift og prosjekt til fordypning.

Fagoversikt for Vg2 elever:

Fellesfag:

  • Engelsk - 56 timer i året
  • Kroppsøving - 56 timer i året
  • Norsk - 56 timer i året
  • Samfunnsfag - 84 timer i året

Programfag:

  • Markedsføring og salg

Programfaget dreier seg om gjennomføring av salgsprosesser basert på kunnskaper om varer, tjenester og etiske normer for salgsarbeid. Sentralt i programfaget står menneskekunnskap og måter å skape gode relasjoner på i gjennomføringen av salgsprosesser. Markedsføring dreier seg om tilpassing av varer og tjenester etter behovene i markedet. Programfaget omhandler også ulike forhold som påvirker tilbud og etterspørsel av varer og tjenester i ulike markeder.

  • Sikkerhet

Programfaget dreier seg om planlegging, administrering og organisering av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet, for å forebygge uønskede hendelser eller minimalisere konsekvensene av slike. Regelverk for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om de etiske normer som gjelder for sikkerhetsarbeidet, inngår i programfaget. Videre dreier programfaget seg om vurdering av risiko, iverksetting av tiltak og ivaretaking av restrisiko ved hjelp av beredskapsplaner.

  •  Økonomi og administrasjon

Programfaget dreier seg om økonomistyring og kvalitetskontroll i virksomheter og om sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner. Beregning av priser på varer og tjenester i ulike markeder, budsjettering av virksomhetens drift, vurdering av lønnsomhet og likviditet, og føring av regnskaper inngår også i programfaget. Programfaget omhandler også økonomiske analyser som grunnlag for viktige beslutningsprosesser.

 

Flekkefjord Dsc9368

Ved å fullføre fagbrevet innenfor denne utdannelsen har du et bredt spekter av arbeidsplasser å velge mellom.

Du kan også ta påbygg i tredjeklasse for å gå videre på høyere utdanning!

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 10. desember 2013 | Skriv ut siden