Søkere som har behov for omfattende grad av spesialundervisning, kan søke arbeidslivstrening eller hverdagslivstrening hos oss på Flekkefjord videregående skole.

Hverdagslivstrening

Formålet med opplæringen er at hver elev ut fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. Opplæringen skal ha som formål å styrke selvfølelsen til elevene og gi dem økt tiltro til egne evner. Målet er å gi eleven en allsidig utvikling som et godt grunnlag for et meningsfylt liv og mest mulig selvstendig voksenliv.

Målgruppa er elever som trenger kunnskaper og ferdigheter i forhold til fremtidige arbeids- og aktivitetstilbud, bo og fritid. Det tas utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene for studiespesialisering, og ferdigheter innenfor bolig, fritid og arbeid. Det hentes også kompetansemål fra "Veileder til spesialundervisning".

Undervisningen skal ta utgangspunkt i dine utviklingsmuligheter, og i dine ressurser. Kommunikasjon og sosial kompetanse er en viktig del av opplæringen, og vil legger til rette for at du skal trives og lære hos oss. I tillegg til opplæring i grunnlegende ferdigheter, vektlegger vi friluftsliv og ekskursjoner, deltar i tilbud fra den kulturelle skolesekken og aktivitetsdager i skolens regi.

Arbeidslivstrening

Arbeidslivstrening er organisert som en 2+2 modell der de første to årene er opplæring i skole, og de to neste er opplæring i bedrift. Du kvalifiserer deg til et meningsfylt arbeidsliv gjennom arbeidslivtrening, og du får opplæring i grunnleggende ferdigheter, samt konkrete kompetanser etterspurt i arbeidslivet. Utdanningen leder mot en planlagt grunnkompetanse, og vi tilrettelegger for et skoleløp i samarbeid med næringslivet, NAV og hjemkommune. Målet er varig tilrettelagt arbeid i vernet bedrift eller varig tilrettelag arbeid i ordinær bedrift.

Tilbudet knyttes opp mot flere programområder ved vår skole:

  • Byggfag (Flekkefjord)
  • Teknisk og industriell produksjon (Flekkefjord)
  • Salg og service (Kvinesdal)
  • Restaurant og matfag (Kvinesdal)
  • Helse- og oppvekstfag (Kvinesdal)

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden